Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
Dask Insurance
With the Best Price Guarantee,
Get Quick Offer & Compare,
Choose the Policy Suitable for Your Budget!
What is DASK?

The DASK (Earthquake Insurance) policy, which is required as a mandatory document in all title deed and installation contract transactions, is a policy that must be taken out within the scope of the “Disaster Law” for buildings constructed as residences on immovable properties registered to the title deed and subject to private ownership, and independent sections used for workplaces and similar purposes within these buildings. It is a policy that provides coverage for earthquake and earthquake-induced fire, tsunami and landslide for the limits specified under the relevant law. The DASK Policy provides coverage only for the building. For a complete insurance coverage in case of an earthquake, you can obtain coverage for the part between the limits set by DASK and the construction cost of your building and your belongings within the scope of the housing policy.

DASK (Earthquake Insurance) policy is a type of insurance that protects property owners against the risk of earthquakes in Turkey. DASK is a government-backed insurance program offered by the “Natural Catastrophe Insurance Institution”. This insurance service aims to make buildings earthquake-resistant and to financially protect property owners against damages that may occur as a result of earthquakes. Due to its geographical location, Turkey is a country that is frequently hit by earthquakes, and in this case, the Dask Policy is an important element of the protection and prevention efforts against earthquake damage in a country like Turkey.

Situations Covered by the Coverage

Foundations
Main walls
Common walls separating independent sections
Garden walls
Retaining walls
Ceilings and floors
Stairs
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar ve yapının benzeri nitelikteki
tamamlayıcı bölümleri
Dask Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Enkaz Kaldırma Masrafları
İş Durması
Kâr Kaybı
Kira Kaybı
Alternatif ikametgah ve iş yeri harcamaları
Mali sorumluluklarla ilgili ileri sürülebilecek tüm dolaylı kayıplar
Tüm taşınır eşya, mal ve benzerleri
Manevi Tazminat Başvuruları
Deprem ve deprem sebebiyle meydana gelen yangın, patlama, tsunami ya da yer kayması haricindeki hasarlar
Depremle alakasız olarak, binanın kendi yapısında bulunan kusurlar nedeniyle ve zaman içinde oluşmuş hasarlar
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca, aşağıda özellikleri belirtilmiş binalar teminat altına alınır:
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler
Belirtilen özelliklere sahip binalar içinde yer alan; büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılmakta olan bağımsız bölümler
Doğal afetler dolayısıyla devlet tarafından inşa ettirilen ya da verilen kredi desteği ile yapılan meskenler. Bu koşulları karşılayan aşağıdaki konutlar da Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmektedir.
Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar
Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, Henüz bağımsız bir tapusu olmayan ve 2000’den önce inşa edilmiş olan meskenlerin sigortaları poliçe sahibinin beyanı ve arsa tapusunda yer alan bilgilerle yapılabilmektedir.
DASK Kapsamına Girmeye Yapılar Çeşitli nedenlerle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alınmayan ve dolayısıyla DASK teminatlarından yararlanamayacak bina türleri şunlardır:

 • Özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş tapuya kayıtlı binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler,
 • Belirtilen özelliklere sahip binalar içinde yer alan; büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılmakta olan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler dolayısıyla devlet tarafından inşa ettirilen ya da verilen kredi desteği ile yapılan meskenler. Bu koşulları karşılayan aşağıdaki konutlar da Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmektedir.
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,

  Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, Henüz bağımsız bir tapusu olmayan ve 2000’den önce inşa edilmiş olan meskenlerin sigortaları poliçe sahibinin beyanı ve arsa tapusunda yer alan bilgilerle yapılabilmektedir.

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası statüsünde kullanılan yapı ve bağımsız bölümler,
 • Tamamı ticari ya da sınai amaçlarla kullanılan yapılar,
 • Nüfusu köyde kayıtlı kişiler ve köyde sürekli yaşayan vatandaşlar tarafından köy ve çevresinde inşa edilen binalar,
 • Herhangi bir projesi bulunmayan, mühendislik hizmetinden yoksun binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz olarak etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı belirlenen binalar,

  Mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilen yapılar,

 • Yetkili kurumlarca yıkımına karar verilen yapılarla birlikte, kullanıma uygun olmayan terk edilmiş yapılar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındaki yapılara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.
 • İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz. Köy yerleşimleri; ağırlıklı olarak gelir düzeyinin düşük olması, yapıların yerel yönetimler tarafından kontrol edilmemesi ve sigorta hizmeti sunumunun zor olması gibi sebeplerle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.Eğer köy yerleşiminde yer alan bir yapınız varsa isteğe bağlı olarak İhtiyari Deprem Sigortası yaptırmanız mümkündür. Aynı şekilde ticari ve sinai amaçlı kullanılan yapılar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

 • DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

  DASK poliçesi sorgulama işlemi Türkiye’deki mülkiyet sahipleri için oldukça önemlidir, çünkü bu poliçe deprem sonucu oluşabilecek zararları finansal olarak korur. Bu sigorta hizmetine sahip olan mülkiyet sahipleri tarafından en çok sorulan sorulardan biri DASK sorgulama işlemi nasıl yapılır olmaktadır. Bu işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirebilirsiniz:

 • DASK poliçesi sorgulama işlemini gerçekleştirmek için DASK’ın resmi web sitesini “dask.gov.tr” ziyaret edin.
 • Web sitesinde genellikle “Poliçe Sorgulama” veya benzeri bir sekme bulunur. Bu sekmeyi tıkladığınızda sorgulama işlemine başlamış olursunuz.
 • Sorgulama işlemi için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Poliçe sorgulama ekranında size genellikle aşağıdaki bilgileri girmeniz istenir:
 • Poliçe Numarası: Eğer poliçe numaranızı biliyorsanız, bu numarayı girin. Poliçe numarası poliçenizin tanımlayıcı bir numarasıdır ve poliçenizi tanımlamanıza yardımcı olur.
 • Taşınmazın Adresi: Eğer poliçe numaranızı bilmiyorsanız, taşınmazın üzerine düzenlenmiş olan poliçenin bağlı olduğu adresi girebilirsiniz.

 • Girdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra, “Sorgula” veya benzeri bir butonu tıklayarak sorgulama işlemini başlatın.
 • Sorgulama sonuçları, poliçenizin güncel durumu, prim ödemeleri ve kapsadığı riskler gibi bilgileri içerecektir. Bu bilgileri dikkatlice inceleyerek poliçenizin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • DASK poliçesi sorgulama işlemi genellikle hızlı ve kolaydır. Eğer web sitesi üzerinden sorgulama yapamıyorsanız, DASK müşteri hizmetlerini arayarak da bilgi alabilirsiniz. Poliçenizin düzenli olarak sorgulanması, poliçenizin güncel ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmanıza yardımcı olur.
 • Merak Ettikleriniz

  DASK ve konut sigortası arasındaki başlıca farklar, DASK’ın zorunlu ve sınırlı teminat sağlaması, konut sigortasının ise isteğe bağlı ve geniş kapsamlı olmasıdır. DASK sadece deprem zararlarını karşılarken, konut sigortası çok daha geniş bir yelpazede teminat sunar.

 • DASK Zorunlu mu, Cezası Var mı?
  DASK, tüm konutlar için zorunlu olup, yaptırılmadığı takdirde abonelik işlemlerinde sıkıntılar yaşanabilir.

 • DASK’ın Amacı Nedir?
  DASK, deprem sonucu oluşabilecek maddi hasarları karşılamak ve vatandaşların bu tür doğal afetlerden kaynaklanan yükü azaltmaktır.

 • DASK Numarası Nedir?
  DASK numarası, poliçe bilgilerinin sorgulanması ve yenileme işlemlerinde kullanılan bir numaradır.

 • DASK Yenilenmezse Ne Olur?
  DASK yenilenmezse, su, elektrik ve doğalgaz gibi abonelik işlemleri yapılamayabilir.

 • DASK Ne Kadar Öder?
  DASK ödemesi, belirlenen teminat limitleri dahilinde yapılır ve 2023 yılı için maksimum 640.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
 • © 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.