Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
 1. Anasayfa
 2. Blog
 3. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Türkiye’deki yasal mevzuat çerçevesinde belirli şartlar altında zorunlu hale getirilen bir sigorta türüdür. Bu sigorta, esas olarak sigorta sahibinin, yani sigortalının, üçüncü şahıslara karşı hukuken sorumlu tutulabileceği durumlarda oluşabilecek mali yükümlülükleri teminat altına almayı amaçlar. En yaygın örneği, motorlu taşıtlar için zorunlu trafik sigortasıdır. Bu sigorta türü, sigortalının kusuru veya ihmalinden kaynaklanan, üçüncü şahıslara verdiği zararları kapsar. Zararlar; maddi hasar, bedensel yaralanma ya da ölüm gibi farklı biçimlerde olabilir. Sigorta, bu tür durumlarda mağdurların mali zararlarının giderilmesini sağlayarak, sigortalıyı potansiyel yüksek maliyetlerden korur. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sigortalının hukuki sorumluluğuna giren ve poliçe kapsamında tanımlanan riskler sonucunda üçüncü şahıslara verilen zararları güvence altına alır. Bu, trafik kazaları gibi öngörülemeyen ve kontrol dışı olaylarda, mağdur tarafın haklarının korunmasına ve sigortalının mali yükünün hafifletilmesine yardımcı olur. Sigorta, belirlenen limitler ve şartlar dahilinde geçerlidir. Poliçede yer alan teminat limitleri, sigorta şirketleri tarafından, yasal düzenlemelere ve piyasa koşullarına uygun şekilde belirlenir. Bu limitler, herhangi bir tazminat talebinde, ödenebilecek maksimum miktarı temsil eder.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Türkiye’deki yasal düzenlemeler çerçevesinde, bireylerin veya kurumların üçüncü şahıslara karşı olan potansiyel mali sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, özellikle motorlu taşıt sahipleri için zorunlu kılınmıştır ve trafik sigortası olarak da bilinir. Bu sigortanın temel amacı, sigortalının kusuru veya ihmalinden kaynaklanan kazalarda, başka kişilere verilen maddi ve bedensel zararları karşılamaktır. Örneğin, bir araç sahibi trafik kazası yaparsa ve bu kazada başka bir kişiye ya da onların mülküne zarar verirse, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer. Bu durumda, sigorta şirketi, mağdurun uğradığı zararı belirlenen limitler dahilinde karşılar.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın genel şartları, Türkiye’deki ilgili yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve bu şartlar, poliçenin temelini oluşturur. Bu genel şartlar, sigorta kapsamının sınırlarını, teminat limitlerini ve sigortanın uygulama koşullarını netleştirir. Bu sigortanın şartları şunlardır:

 • Teminat Limitleri: Sigortanın teminat limitleri, sigorta şirketleri tarafından belirlenir ve poliçede açıkça belirtilir. Bu limitler, sigorta şirketinin herhangi bir hasar durumunda ödeyebileceği maksimum tutarı ifade eder. Türkiye’de, bu limitler genellikle yasal düzenlemelerle belirli bir minimum seviyede tutulur.
 • Kapsam Dahilindeki Riskler: Poliçe, sigortanın hangi riskleri kapsadığını belirtir. Örneğin, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genellikle trafik kazalarında üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedensel zararları kapsar. Ancak, sigortalının kasıtlı hareketlerinden kaynaklanan zararlar genellikle kapsam dışı bırakılır.
 • Geçerlilik Süresi ve Yenileme Koşulları: Poliçe, belirlenen bir süre için geçerlidir (genellikle bir yıl). Sigorta süresinin sonunda, poliçenin yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme koşulları ve prosedürleri, poliçede belirtilir.
 • İstisnalar ve Hariç Tutulan Haller: Her sigorta poliçesinde olduğu gibi, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda da bazı istisnalar ve hariç tutulan durumlar bulunur. Bu, sigorta şirketinin bazı özel durumlarda sorumluluk kabul etmeyeceği anlamına gelir.
 • Yasal Uyumluluk: Sigorta şirketlerinin belirlediği genel şartlar, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun olmalıdır. Bu, sigorta poliçelerinin ve uygulamalarının ülkenin yasal çerçevesine uyumlu olmasını sağlar.
 • Hak Kaybı ve İhbar Süreleri: Sigortalının, bir hasar durumunda sigorta şirketine belirli bir süre içinde ihbarda bulunması gerekmektedir. Ayrıca, tazminat talebinde bulunmak için yasal süreler ve prosedürler belirlenmiştir. Bu süreleri aşmak, hak kaybına yol açabilir.
 • Bu genel şartlar, sigorta poliçesinin temelini oluşturur ve sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmanın ayrıntılarını belirler. Sigortalılar için, bu şartları iyi anlamak ve poliçelerini dikkatle incelemek önemlidir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın kapsamı, sigortalının üçüncü şahıslara karşı olan yasal sorumluluklarını temel alır. Bu sigorta, özellikle Türkiye’de motorlu taşıt kullanıcıları için zorunlu tutulur ve trafik kazalarında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır. Bu sigorta kapsamındaki durumlar şunlardır:

 • Maddi Zararlar: Bu sigorta, trafik kazası sonucu üçüncü şahısların mülklerine verilen zararları kapsar. Örneğin, bir aracın başka bir araca veya mülke çarpması sonucunda meydana gelen hasarlar bu kapsama girer.
 • Bedensel Zararlar: Sigorta, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerle ilgili bedensel zararları da kapsar. Bu, tıbbi tedavi masrafları, hastane giderleri ve gerekirse yaralanma sonucu ortaya çıkan uzun süreli bakım giderlerini içerebilir.
 • Üçüncü Şahısların Ölümü: Kazada üçüncü bir şahsın ölümü halinde, sigorta, yasal mirasçılara yönelik tazminat ödemelerini kapsar.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın kapsamı, sigorta şirketlerinin sunduğu poliçe detayları ve Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir. Sigorta poliçelerinin dikkatle incelenmesi ve anlaşılması, sigortalılar için önemlidir. Bu sayede, olası bir kazada hangi zararların sigorta tarafından karşılanacağı ve hangi durumların kapsam dışında kalacağı konusunda net bir bilgi sahibi olunabilir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ne Kadar?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın maliyeti, yani sigorta primi, Türkiye’de çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenir ve değişkenlik gösterebilir. Sigorta priminin hesaplanmasında dikkate alınan başlıca faktörler ve bu faktörlerin etkileri:

 • Araç Tipi ve Modeli: Sigorta primi, aracın tipi ve modeline göre değişir. Yeni, pahalı veya yüksek performanslı araçlar genellikle daha yüksek risk taşıdığı için bu tür araçlar için ödenen prim miktarı daha yüksek olabilir.
 • Araç Yaşı: Araç ne kadar eskiyse, bazı durumlarda sigorta primi de o oranda düşük olabilir. Ancak bu, sigorta şirketine ve poliçenin özel şartlarına göre değişebilir.
 • Sigortalının Yaşı ve Sürüş Deneyimi: Genç ve/veya deneyimsiz sürücüler genellikle daha yüksek risk grubunda değerlendirilir. Bu, onlar için daha yüksek sigorta primleri anlamına gelebilir.
 • Trafik Kazası Geçmişi: Eğer sigortalının geçmişte trafik kazaları varsa ve bu kazalarda kusurlu bulunmuşsa, bu durum sigorta primini artırabilir.
 • Kullanım Şekli ve Sıklığı: Araç ne kadar sık kullanılıyorsa ve kullanım amacı (mesela ticari kullanım) riski artırıyorsa, bu da primin yüksek olmasına sebep olabilir.
 • Coğrafi Konum: Sigorta primleri, aracın bulunduğu coğrafi konuma göre de değişiklik gösterebilir. Bazı bölgelerde trafik kazası riski daha yüksek olduğundan, bu bölgelerde daha yüksek primler uygulanabilir.
 • Sigorta Şirketinin Tarifeleri ve İndirimleri: Sigorta şirketlerinin kendi belirlediği tarifeler ve uyguladığı indirimler de prim bedelini etkileyen önemli faktörlerdendir. Bazı şirketler, özel indirimler veya sadakat programları sunarak müşterilerine daha uygun fiyatlar teklif edebilir.
 • Yasal Düzenlemeler: Türkiye’de sigorta primleri, yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirlediği minimum ve maksimum limitler çerçevesinde belirlenir. Bu, sigorta primlerinin belirli bir aralıkta kalmasını sağlar.

Bu faktörlerin her biri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın maliyetini etkileyebilir ve bu nedenle sigorta teklifleri kişiden kişiye ve araçtan araca değişiklik gösterebilir.

© 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.