Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
 1. Anasayfa
 2. Ürünler
 3. DASK Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

En Uygun Fiyat Garantisi ile
Hızlı Teklif Al, Karşılaştır,
Bütçene Uygun Poliçeyi Seç!
Dask Nedir?

Tüm tapu ve tesisat sözleşme işlemlerinde zorunlu evrak olarak talep edilen DASK (Deprem Sigortası) poliçesi, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bu binaların içinde yer alan iş yerleri ve benzeri amaçla kullanılan bağımsız bölümler için “Afet Kanunu” kapsamında yaptırılması gereken bir poliçedir. İlgili kanun kapsamında belirlenen limitler için deprem ve deprem sonucunda gerçekleşen yangın, tsunami ve yer kayması için teminat sağlayan bir poliçedir. DASK Poliçesi kapsamında sadece bina için teminat sağlanmaktadır. Depremde tam bir sigorta teminatı için, DASK tarafından belirlenen limitler ile binanızın inşaat bedeli arasında kalan kısım ve eşyanız için konut poliçesi kapsamında teminat alınabilmektedir.

DASK (Deprem Sigortası) poliçesi, Türkiye’de yaşanan deprem riskine karşı mülkiyet sahiplerini koruyan bir sigorta türüdür. DASK, “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” tarafından sunulan bir hükümet destekli sigorta programıdır. Bu sigorta hizmeti, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve deprem sonucu oluşabilecek zararların mülkiyet sahiplerini finansal olarak koruma amacı taşır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle sık sık depremlerle karşılaşılan bir ülkedir ve bu durumda Dask Poliçesi Türkiye gibi bir ülkede depremin meydana getirdiği hasarlara karşı korunma ve önlem çalışmalarının önemli bir maddesidir.

Teminat Kapsamına Alınan Durumlar

Temeller
Ana Duvarlar
Bağımsız Bölümleri Ayıran Ortak Duvarlar
Bahçe Duvarları
İstinat Duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar ve yapının benzeri nitelikteki
tamamlayıcı bölümleri
Dask Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Enkaz Kaldırma Masrafları
İş Durması
Kâr Kaybı
Kira Kaybı
Alternatif ikametgah ve iş yeri harcamaları
Mali sorumluluklarla ilgili ileri sürülebilecek tüm dolaylı kayıplar
Tüm taşınır eşya, mal ve benzerleri
Manevi Tazminat Başvuruları
Deprem ve deprem sebebiyle meydana gelen yangın, patlama, tsunami ya da yer kayması haricindeki hasarlar
Depremle alakasız olarak, binanın kendi yapısında bulunan kusurlar nedeniyle ve zaman içinde oluşmuş hasarlar
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu uyarınca, aşağıda özellikleri belirtilmiş binalar teminat altına alınır:
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler
Belirtilen özelliklere sahip binalar içinde yer alan; büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılmakta olan bağımsız bölümler
Doğal afetler dolayısıyla devlet tarafından inşa ettirilen ya da verilen kredi desteği ile yapılan meskenler. Bu koşulları karşılayan aşağıdaki konutlar da Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmektedir.
Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar
Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, Henüz bağımsız bir tapusu olmayan ve 2000’den önce inşa edilmiş olan meskenlerin sigortaları poliçe sahibinin beyanı ve arsa tapusunda yer alan bilgilerle yapılabilmektedir.
DASK Kapsamına Girmeye Yapılar Çeşitli nedenlerle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alınmayan ve dolayısıyla DASK teminatlarından yararlanamayacak bina türleri şunlardır:

 • Özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş tapuya kayıtlı binalar,
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler,
 • Belirtilen özelliklere sahip binalar içinde yer alan; büro, ticarethane ve benzeri amaçlarla kullanılmakta olan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler dolayısıyla devlet tarafından inşa ettirilen ya da verilen kredi desteği ile yapılan meskenler. Bu koşulları karşılayan aşağıdaki konutlar da Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmektedir.
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar,

  Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, Henüz bağımsız bir tapusu olmayan ve 2000’den önce inşa edilmiş olan meskenlerin sigortaları poliçe sahibinin beyanı ve arsa tapusunda yer alan bilgilerle yapılabilmektedir.

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası statüsünde kullanılan yapı ve bağımsız bölümler,
 • Tamamı ticari ya da sınai amaçlarla kullanılan yapılar,
 • Nüfusu köyde kayıtlı kişiler ve köyde sürekli yaşayan vatandaşlar tarafından köy ve çevresinde inşa edilen binalar,
 • Herhangi bir projesi bulunmayan, mühendislik hizmetinden yoksun binalar,
 • Taşıyıcı sistemi olumsuz olarak etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı belirlenen binalar,

  Mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilen yapılar,

 • Yetkili kurumlarca yıkımına karar verilen yapılarla birlikte, kullanıma uygun olmayan terk edilmiş yapılar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındaki yapılara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.
 • İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz. Köy yerleşimleri; ağırlıklı olarak gelir düzeyinin düşük olması, yapıların yerel yönetimler tarafından kontrol edilmemesi ve sigorta hizmeti sunumunun zor olması gibi sebeplerle Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.Eğer köy yerleşiminde yer alan bir yapınız varsa isteğe bağlı olarak İhtiyari Deprem Sigortası yaptırmanız mümkündür. Aynı şekilde ticari ve sinai amaçlı kullanılan yapılar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

 • DASK Sorgulama Nasıl Yapılır?

  DASK poliçesi sorgulama işlemi Türkiye’deki mülkiyet sahipleri için oldukça önemlidir, çünkü bu poliçe deprem sonucu oluşabilecek zararları finansal olarak korur. Bu sigorta hizmetine sahip olan mülkiyet sahipleri tarafından en çok sorulan sorulardan biri DASK sorgulama işlemi nasıl yapılır olmaktadır. Bu işlemi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirebilirsiniz:

 • DASK poliçesi sorgulama işlemini gerçekleştirmek için DASK’ın resmi web sitesini “dask.gov.tr” ziyaret edin.
 • Web sitesinde genellikle “Poliçe Sorgulama” veya benzeri bir sekme bulunur. Bu sekmeyi tıkladığınızda sorgulama işlemine başlamış olursunuz.
 • Sorgulama işlemi için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Poliçe sorgulama ekranında size genellikle aşağıdaki bilgileri girmeniz istenir:
 • Poliçe Numarası: Eğer poliçe numaranızı biliyorsanız, bu numarayı girin. Poliçe numarası poliçenizin tanımlayıcı bir numarasıdır ve poliçenizi tanımlamanıza yardımcı olur.
 • Taşınmazın Adresi: Eğer poliçe numaranızı bilmiyorsanız, taşınmazın üzerine düzenlenmiş olan poliçenin bağlı olduğu adresi girebilirsiniz.

 • Girdiğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra, “Sorgula” veya benzeri bir butonu tıklayarak sorgulama işlemini başlatın.
 • Sorgulama sonuçları, poliçenizin güncel durumu, prim ödemeleri ve kapsadığı riskler gibi bilgileri içerecektir. Bu bilgileri dikkatlice inceleyerek poliçenizin durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • DASK poliçesi sorgulama işlemi genellikle hızlı ve kolaydır. Eğer web sitesi üzerinden sorgulama yapamıyorsanız, DASK müşteri hizmetlerini arayarak da bilgi alabilirsiniz. Poliçenizin düzenli olarak sorgulanması, poliçenizin güncel ve etkili bir şekilde çalıştığından emin olmanıza yardımcı olur.
 • Merak Ettikleriniz

  DASK ve konut sigortası arasındaki başlıca farklar, DASK’ın zorunlu ve sınırlı teminat sağlaması, konut sigortasının ise isteğe bağlı ve geniş kapsamlı olmasıdır. DASK sadece deprem zararlarını karşılarken, konut sigortası çok daha geniş bir yelpazede teminat sunar.

 • DASK Zorunlu mu, Cezası Var mı?
  DASK, tüm konutlar için zorunlu olup, yaptırılmadığı takdirde abonelik işlemlerinde sıkıntılar yaşanabilir.

 • DASK’ın Amacı Nedir?
  DASK, deprem sonucu oluşabilecek maddi hasarları karşılamak ve vatandaşların bu tür doğal afetlerden kaynaklanan yükü azaltmaktır.

 • DASK Numarası Nedir?
  DASK numarası, poliçe bilgilerinin sorgulanması ve yenileme işlemlerinde kullanılan bir numaradır.

 • DASK Yenilenmezse Ne Olur?
  DASK yenilenmezse, su, elektrik ve doğalgaz gibi abonelik işlemleri yapılamayabilir.

 • DASK Ne Kadar Öder?
  DASK ödemesi, belirlenen teminat limitleri dahilinde yapılır ve 2023 yılı için maksimum 640.000 TL’ye kadar çıkabilmektedir.
 • © 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.