Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
  1. Anasayfa
  2. KVKK Aydınlatma Metni
İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“MONOPOLİ” veya “Şirket”) olarak 5460 sayılı Fikir ve Sanat Mülkiyet Kanunu tahtında tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuzwww.monopoli.com(“Site”) vasıtasıyla, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmakta, taleplerinizi toplamak için ise kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

İşbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı, tarafımızca işletilmekte Site vasıtası ile tüm müşteri, çalışan, talepte bulunan veya ziyaretçilerimizin (“Veri Sahibi”) ziyaretleri esnasında kendi temin etmiş oldukları ve konumlandırılan çerezler vasıtası işe elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) tahtında sizlere bilgi vermektir. 

MONOPOLİ olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir ya da Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Ayrıca, Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız; bu hususta güncel bilgilere Çerez Politikası üzerinden erişebilirsiniz.  

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2 çerçevesinde Şirketimiz’in meşru menfaatlerini yerine getirmesi ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve elektronik ticari iletişim kurulabilmesi için onayınızla, Site’de yer alan sekmeler vasıtası ile Şirketimiz ile iletişime geçerek teklif almanızı sağlayan ekrana gireceğiniz bilgiler yada ileteceğiniz talepler vasıtasıyla, tarafımıza ileteceğiniz e-posta ile veya çağrı merkezle yapacağınız görüşme esnasında ve Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler aracılığı ile otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Herhangi bir talepte bulunmanız halinde; talebinizi karşılayabilmek, hizmetlerine ilişkin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, kampanya süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile CRM’e kaydedilmek amaçları ile kişisel bilgileriniz işlenebilecektir.

Site ziyareti sırasında ise çerezler konumlandırılması gerekçesi ile yapılacak olan işleme; bize ulaştırdığınız bilgileriniz ile ürünlerimize/hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması; ürün/hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması, bülten talebinde bulunmanız ve/veya bizimle iletişime geçmek istemeniz halinde de taleplerinizin toplanabilmesi, size yanıt verilebilmesi,  ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi; Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi; sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Şirketimiz’in savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

IP adresi, lokasyon, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler; referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler; h bülten talebinde bulunmanız ya da iletişim/ talep formlarını doldurmanız halinde isim, soyisim, e-posta adresi , telefon gibi iletişim bilgileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı sunucuları yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, (ii) iş özelinde iletişim yönetiminin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız müşteri iletişim merkezi, tedarikçilerimize, (iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

KVKK 11. maddesi uyarınca, 

• kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahipsiniz. 

Çerez kullanıma ilişkin olarak ise, her zaman tarayıcınızdan ayarlama yaparak kişiselleştirme hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı ziyaret ediniz.

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi MONOPOLİ’nin şirket adresine noter vasıtası ile, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü posta ile iletebilirsiniz.

© 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.