Sigorta Destek Hattı: 0212 706 4745    
 1. Anasayfa
 2. Ürünler
 3. Özel Riskler Sigortası
Özel Riskler
En Uygun Fiyat Garantisi ile Hızlı Teklif Al, Karşılaştır, Bütçene Uygun Poliçeyi Seç!

Özel Riskler Kapsamındaki Sigorta Hizmetleri Nelerdir?

Özel riskler kapsamına giren sigorta hizmetleri, genellikle bireylerin veya işletmelerin özel veya benzersiz ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış özelleştirilmiş sigorta türlerini içerebilir. Bu sigorta hizmetleri, genel olarak yaygın sigorta kategorilerinden farklılaşır ve belirli risklere odaklanır. İşte bazı özel riskler kapsamında sunulan sigorta hizmetlerinin örnekleri:

Klinik Araştırmalar Sigortası Nedir?

Klinik Araştırmalar Sigortası, klinik araştırmaların yürütülmesi sırasında katılımcılara veya üçüncü şahıslara verilen zararlar sonucunda doğabilecek hukuki sorumlulukları kapsayan bir sigorta türüdür. Birçok ülkede, klinik araştırmaların başlatılabilmesi için bu tür bir sigortanın yaptırılması zorunludur. Bu sigortanın temel amacı, bir ilaç, cihaz veya tedavi yönteminin test edilmesi sırasında oluşabilecek beklenmedik yan etkiler ya da komplikasyonlar sonucu oluşabilecek maddi ve manevi zararların tazmin edilmesini sağlamaktır.

Kredi Alacak Sigortası Nedir?

Alıcılar için belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışına yapılan -peşin ve banka teminatı dışında kalan- vadeli-açık hesap satışlarını teminat altına almaktadır .Alacak sigortası, bir şirketin ticari alacaklarını korumak amacıyla kullanılan bir sigorta türüdür. Alacak sigortası, şirketin müşterilerinin ödemelerini yapmaması veya ödeme sürelerini uzatması durumunda doğan finansal risklere karşı koruma sağlar. Bu sigorta, işletmelerin alacaklarını korurken nakit akışlarını ve finansal istikrarlarını sürdürmelerine yardımcı olur.Politik Risk Sigortası Nedir?

Politik risk, kelime anlamı olarak, uluslararası düzeyde faaliyeti olan şirketlerin faaliyetinin yurtdışında iş yaptığı ülke, üçüncü ülke ya da kendi ülkesinden kaynaklı sorunlardan dolayı zarar görmesi olarak tanımlanabilmektedir. Genel olarak ticari risklerin dışındaki risklerin büyük bir kısmını içerisinde barındırmaktadır. Bu sigorta türü altında kamulaştırma, sözleşmeli ihlali, transfer kısıtlamaları ve politik şiddet gibi alt sigorta ürünleri sunmaktadır.

Siber Risk Sigortası Nedir?

Bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.Sanat ve Koleksiyon Sigortası Nedir?

Sanat galerileri, galeriler ve müzelerin sahip olduğu, resim heykel gibi güzel sanatlar risklerini sergilenmeleri ve taşınmaları sırasındaki riskler için teminat altına alır. Sanat ve koleksiyon sigortaları, değerli sanat eserleri, koleksiyonlar veya antika objeler gibi özel eşyalara yönelik tasarlanmış sigorta türleridir. Bu sigorta türleri, bu tür değerli varlıkların kaybı, hasarı veya hırsızlığı gibi risklere karşı koruma sağlar. Sanat ve koleksiyon sigortalarının bazı yaygın türleri ise aşağıdakiler gibidir.

 • Sanat Eserleri Sigortası
 • Mücevher Sigortası
 • Antika ve Koleksiyon Sigortası
 • Cam Sanat Eserleri Sigortası
 • Dijital Sanat Sigortası
 • Koleksiyoncu Araç Sigortası

Etkinlik İptali Sigortası Nedir?

Planlanan etkinliklerin; kötü hava şartları, sanatçının sahne alamaması, etkinlik düzenleyicilerin etkinliğe katılamaması, terör/politik riskler gibi sebeplerle iptal edilmesi halinde etkinlik masraflarının ve sanatçının ücretinin ödenmesi ve etkinlik alanındaki 3.şahıslara karşı gelebilecek zararları karşılayan poliçe türüdür. Etkinlik iptali sigortası, bir organizatörün veya etkinlik sahibinin, planlanmış bir etkinliğin beklenmeyen bir nedenle iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda ortaya çıkan finansal kayıpları korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, konserler, spor etkinlikleri, düğünler, fuarlar, konferanslar, festivaller ve diğer büyük organizasyonlar gibi çeşitli etkinlik türleri için sunulur. Etkinlik iptali sigortası, genellikle aşağıdaki temel kapsam ve risklere sahip olabilir: • Etkinlik düzenleyicinin etkinliğe katılamaması
 • Hava Koşulları 
 • Sağlık Sorunları 
 • Ekipman Arızaları 
 • Sanatçı İptali
 • Terör Saldırıları ve Kamu Olayları

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortasında, borçlunun sözleşmeden ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya/işverene düzenlediği kefalet senedi bedeline kadar kefil olmaktadır. Bu sigorta, bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal ürün niteliğindedir. Kefalet sigortasının temel amacı, bir tarafın yükümlülüklerini yerine getirmediği veya sözleşme şartlarına uymadığı durumda diğer tarafın mali kayıplarını ve zararlarını korumaktır. Bu tür sigorta, bir davanın sonucu, bir işletme anlaşmasının ihlali veya benzeri durumlar için uygulanabilir. Kefalet sigortalarına İnşaat Kefalet Sigortası, Ticari Kefalet Sigortası ve Mahkeme Kefalet Sigortası gibi örnekler verilebilir.

P&I Sigortası Protection & Indemnity

P&I Sigortası (Protection & Indemnity Insurance), deniz ticaretinde ve denizcilik endüstrisinde kullanılan bir tür sigortadır. Geleneksel deniz kasko sigortasından farklı olarak, P&I sigortası genellikle gemi sahipleri, işletmecileri veya bareboat charters (kiralayan) tarafından satın alınır. Bu sigorta, gemi sahiplerini ve işletmecilerini gemi işletmeciliği ve işletme süreçleri sırasında ortaya çıkabilecek geniş bir sorumluluk yelpazesine karşı korur. Genel olarak sigorta kapsamında aşağıdaki teminatları sağlanmaktadır:


Gemi adamlarının veya 3. şahısların yaralanma, hastalık, ölüm tazminat ve masrafları Gemi adamlarının veya 3. şahısların yaralanma Gemi adamlarının yurda iade masrafları Gemi adamlarının şahsi eşyalarının kaybı ve hasarlanması Sapma ve liman masrafları Kaçaklar ve mülteciler Denizde can kurtarma Çatma Sorumlulukları Karada, denizde mala hasar / sabit ve yüzer objelere hasar Çeki sorumlulukları Enkaz kaldırma Karantina masrafları Yükün taşınmasından doğan sorumluluklar (eksiklik, hasar, imha) Geminin müşterek avarya payı Cezalar Dava ve say masrafları

Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan hayat sigortası, evcil hayvanlarınızın (örneğin, köpekler ve kediler) sağlık ve yaşam koşullarını korumak amacıyla tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu tür sigorta, evcil hayvanlarınızın veteriner bakımı, tedavi maliyetleri ve beklenmeyen sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar. Hayvan hayat sigortası, evcil hayvan sahiplerinin beklenmedik veteriner masraflarıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

 • – Veteriner Bakımı 
 • – Beklenmeyen Tedaviler 
 • – Cerrahi Müdahaleler
 • – İlaç ve Tedavi
 • – Ölüm veya Kayıp
 • Hayvan hayat sigortası, evcil hayvan sahiplerine beklenmedik veteriner maliyetleriyle başa çıkmak için finansal bir güvence sağlar. Bu tür sigorta, evcil hayvan sahiplerinin evcil dostlarının sağlık ve refahlarını korumalarına yardımcı olur. Sigorta poliçeleri, poliçenin kapsamına, primlere ve hayvanın türüne, yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Tarım Sigortaları

İklimsel koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen zararların önlenebilmesi, doğal afet sonucu meydana gelebilen tahribatları minimum düzeye indirilebilmesi için devlet destekli tarım sigortası uygulaması düzenlenmektedir. Türkiye’de bu işlem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilmektedir. Sel, yangın, fırtına gibi doğal afetler başta olmak üzere kümes hayvanlarının yaralanması, hastalanması veya çiftçinin sağlığının bozulması gibi üretimi tehdit eden tüm durumlar tarım sigortası kapsamında yer almaktadır.

 • Sera Sigortası
 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası

Gemi Sigortaları

Tekne ve Makine Sigortaları, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan her türlü deniz aracının (tanker, kuru yük gemisi, dökme yük gemisi, deniz otobüsü, römorkör, yüzer vinç, yüzer havuz v.b.) denizde karşılaşma ihtimali olan risklere karşı güvence sağlar.Gemi sigortaları, deniz taşımacılığıyla ilgili riskleri yönetmek ve gemi sahipleri, işletmecileri veya taşımacılık şirketleri için maddi güvence sağlamak amacıyla kullanılan sigorta türleridir. Gemi sigortaları, genellikle geminin ve taşıdığı yükün çeşitli tehlikelere karşı korunmasını sağlar. Bazı temel gemi sigorta türleri ise aşağıdaki gibidir: • Gemi Kasko Sigortası
 • Yük Sigortası 
 • İşletme Mali Sorumluluk Sigortası 
 • Savaş ve Greve Sigortası 
 • Tahkim Sigortası

Gemi sigortaları, deniz taşımacılığı sektöründe ciddi maddi risklere karşı koruma sağlar ve işletmecilerin, gemi sahiplerinin ve yük sahiplerinin çeşitli tehlikelere karşı güvende olmalarını sağlar. Bu sigorta türleri, genellikle sigorta şirketleri, P&I kulüpleri veya özel denizcilik sigorta aracıları aracılığıyla temin edilir. Gemi sigortası, uluslararası düzenlemelere tabi olabilir ve taşımacılığın doğası gereği çok uluslu bir yaklaşımı gerektirebilir.

Tekne – Yat Sigortaları

Tekne ve yat sigortaları, denizcilik sektöründe yer alan bireyler ve işletmeler için deniz araçlarına yönelik sigorta türlerini ifade eder. Bu sigortalar, denizcilikle ilgilenen kişilerin veya organizasyonların gemi, tekne veya yatları olası risklere karşı korumak amacıyla kullanılır. Tekne ve yat sigortaları genellikle aşağıdaki kapsamları içerebilir:

 • Kasko Sigortası 
 • Sorumluluk Sigortası 
 • Yat Sahibi Sorumluluk Sigortası
 • Yolcu Sigortası
 • Yelken Sigortası
 • Ekipman Sigortası
 • Denizcilik Yardımı ve Çekme Hizmetleri

Havacılık Sigortaları

Havacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, uçuş esnasında personel hatasından kaynaklanan problemler ya da beklenmedik kazaların sonucunda ortaya çıkan durumların sorumluluğunu üstlenmelidir. Havacılık sigortaları, bu durumlarda ortaya çıkan hasarın firmanıza ekonomik yük olmadan karşılanmasını sağlar. Havacılık sigortaları; gövde, sorumluluk ve ferdi kaza sigortası olmak üzere 3 ana başlıkta incelenebilir. Bazı temel havacılık sigortası türleri ise aşağıdaki gibidir:

 • – Hava Taşıtları Gövde Sigortası
 • – Hava Taşıtları Gövde, Savaş, Terörizm Sigortası
 • – Pilot Lisans Kaybı Sigortası
 • – Hava Taşıtları Sorumluluk Sigortası
 • – Uçuş Personeli Ferdi Kaza Sigortası
 • – Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortası
 • – Hangar İşleticisi Sorumluluk Sigortası
 • – Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası

© 2024 Monopoli Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.